Akkad Auto Group F.Z.C. Dealer

Jaguar XJ 4.2 V8, 2004, Imported
Jaguar XJ 4.2 V8, 2004, Imported 12
118,000 km, Sedan, Automatic Ajman, Akkad Auto Group F.Z.C.
25,000 AED
No Warranty Full service history
Hyundai Sonata 2.4, 2009, GCC
Hyundai Sonata 2.4, 2009, GCC 10
170,000 km, Sedan, Automatic Ajman, Akkad Auto Group F.Z.C.
25,000 AED
No Warranty Full service history
Lincoln Town Car 4.6 V8, 2008, Imported
Lincoln Town Car 4.6 V8, 2008, Imported 11
250,000 km, Sedan, Automatic Ajman, Akkad Auto Group F.Z.C.
25,000 AED
No Warranty Full service history
Dodge Charger 5.7 V8, 2007, GCC
Dodge Charger 5.7 V8, 2007, GCC 11
110,000 km, Sedan, Automatic Ajman, Akkad Auto Group F.Z.C.
26,000 AED
No Warranty Full service history
Lexus LS 400, 2000, GCC
Lexus LS 400, 2000, GCC 12
200,000 km, Sedan, Automatic Ajman, Akkad Auto Group F.Z.C.
28,000 AED
No Warranty Full service history
Toyota Land Cruiser GXR 4.0L, 2001, GCC
Toyota Land Cruiser GXR 4.0L, 2001, GCC 8
250,000 km, SUV, Automatic Ajman, Akkad Auto Group F.Z.C.
29,000 AED
No Warranty Full service history
Toyota Avalon 3.5 V6, 2010, GCC
Toyota Avalon 3.5 V6, 2010, GCC 11
140,000 km, Sedan, Automatic Ajman, Akkad Auto Group F.Z.C.
41,000 AED
No Warranty Full service history
Lexus LS 430, 2005, Imported
Lexus LS 430, 2005, Imported 9
155,000 km, Sedan, Automatic Ajman, Akkad Auto Group F.Z.C.
47,000 AED
No Warranty Full service history
Ford Mustang GT 4.0 V6, 2012, Imported
Ford Mustang GT 4.0 V6, 2012, Imported 10
140,000 km, Coupe, Automatic Ajman, Akkad Auto Group F.Z.C.
48,000 AED 51,000 3,000
No Warranty Full service history
Honda Accord 2.4 i-VTEC CVT, 2013, GCC
Honda Accord 2.4 i-VTEC CVT, 2013, GCC 9
67,000 km, Sedan, Automatic Ajman, Akkad Auto Group F.Z.C.
49,000 AED
No Warranty Full service history
Chevrolet Camaro 3.6 V6 Manual, 2014, GCC
Chevrolet Camaro 3.6 V6 Manual, 2014, GCC 10
120,000 km, Coupe, Manual Ajman, Akkad Auto Group F.Z.C.
50,000 AED
No Warranty Full service history
Lexus GS 430, 2006, GCC
Lexus GS 430, 2006, GCC 12
120,000 km, Sedan, Automatic Ajman, Akkad Auto Group F.Z.C.
58,000 AED
No Warranty Full service history
Lexus LS 430, 2006, Imported
Lexus LS 430, 2006, Imported 8
160,000 km, Sedan, Automatic Ajman, Akkad Auto Group F.Z.C.
65,000 AED
No Warranty Full service history
Lexus LS 460, 2007, GCC
Lexus LS 460, 2007, GCC 12
180,000 km, Sedan, Automatic Ajman, Akkad Auto Group F.Z.C.
65,000 AED
No Warranty Full service history
Lexus LS 460, 2008, GCC
Lexus LS 460, 2008, GCC 12
185,000 km, Sedan, Automatic Ajman, Akkad Auto Group F.Z.C.
72,000 AED
No Warranty Full service history
Lexus LS 460 L, 2007, GCC
Lexus LS 460 L, 2007, GCC 12
190,000 km, Sedan, Automatic Ajman, Akkad Auto Group F.Z.C.
77,000 AED
No Warranty Full service history
Chevrolet Corvette Z06 7.0 V8 LS7, 2011, GCC
Chevrolet Corvette Z06 7.0 V8 LS7, 2011, GCC 8
129,000 km, Coupe, Manual Ajman, Akkad Auto Group F.Z.C.
98,000 AED
No Warranty Full service history
Ford Expedition 5.4l 4x4, 2011, GCC
Ford Expedition 5.4l 4x4, 2011, GCC 10
160,000 km, SUV, Automatic Ajman, Akkad Auto Group F.Z.C.
160,000 AED
No Warranty Full service history
GMC Yukon 6.2l EcoTec3 V8, 2015, GCC
GMC Yukon 6.2l EcoTec3 V8, 2015, GCC 11
40,000 km, SUV, Automatic Ajman, Akkad Auto Group F.Z.C.
185,000 AED
No Warranty Full service history